Pierwsze spotkanie interesariuszy projektu InnovaSpa Print
Tuesday, 27 November 2018 12:40
There are no translations available.

Dnia 8 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy InnovaSpa, projektu służącemu przyspieszeniu wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju zdrowego stylu życia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin o potencjale uzdrowiskowym, przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem turystyki medycznej oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Podczas spotkania prowadzone były dyskusje na temat perspektyw rozwoju  turystyki uzdrowiskowej  na terenie Warmii i Mazur. Wskazano m.in. na potrzebę pozyskania funduszy na rozwój ogólnodostępnej  infrastruktury uzdrowiskowej oraz urządzeń lecznictwa sanatoryjnego.

Uczestnicy spotkania  zadeklarowali  nawiązanie bliższej i bardziej sformalizowanej współpracy na rzecz budowy oferty turystyki uzdrowiskowej naszego regionu. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  jak dotąd funkcjonuje jedno uzdrowisko – Gołdap, ale status ochrony uzdrowiskowej posiadają także Frombork, Miłomłyn, Lidzbark Warmiński oraz Gmina Górowo Iławeckie, co oznacza, że wkrótce kolejne miasta zaczną zabiegać o kuracjuszy. Stąd potrzeba rozmów i budowania partnerstwa w tym zakresie.