Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
aaa
Zamówienia publiczne

Informacja na temat ograniczenia stosowania niektórych przepisów o ochronie danych osobowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych


"Zamawiający informuje, że z dniem 4 maja 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (pzp), które wprowadziły ograniczenia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz nałożyły na zamawiającego obowiązek informowania o tych ograniczeniach.

Znowelizowane przepisy wprowadzają modyfikację Prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO) oraz modyfikację Prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 pzp, jeżeli realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 15 RODO wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Analogiczne ograniczenie wprowadzono w zakresie art. 97 pzp, który przewiduje m.in. obowiązek przechowywania przez Zamawiającego protokołu i załączników po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 97 ust. 1a pzp, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 4 pzp, wystąpienie osoby, której dane dotyczą z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

 Zaproszenie do złożenia oferty - Zakup usługi dostępu do Internetu przy użyciu łączy światłowodowych na potrzeby Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91a PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 czerwca 2019 12:17

Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego pt: „Zakup usługi dostępu do Internetu przy użyciu łączy światłowodowych na potrzeby Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91a”, nr zamówienia: ZP.28.29.2019/SOI z dnia 10.06.2019 r.


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu Ofertowym.


W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się z Panem Michałem Jędrasikiem pod nr  tel. 89 521 12 57, lub elektronicznie na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki (DOC)


Olsztyn, 14.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że wpłynęły pytania w prowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup usługi dostępu do Internetu przy użyciu łączy światłowodowych na potrzeby Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91a”, nr zamówienia: ZP.28.29.2019/SOI z dnia 10.06.2019 r.

W załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania i odpowiedzi (PDF)


Olsztyn, 18.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach prowadzonego postępowania na „Zakup usługi dostępu do Internetu przy użyciu łączy światłowodowych na potrzeby Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91a”, nr zamówienia: ZP.28.29.2019/SOT z dnia 10.06.2019 r., zamieszcza informację z otwarcia ofert z 18.06.2019 r.


Szczegóły informacji w załączonym pliku.

Informacja (PDF)


Olsztyn, 24.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup usługi dostępu do Internetu przy użyciu łączy światłowodowych na potrzeby Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91a”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE Z DNIA   14.12.2017 r.


Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  na „Zakup usługi dostępu do Internetu przy użyciu łączy światłowodowych na potrzeby Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91a”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


Szczegóły informacji znajdą Państwo w załączonym pliku, w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl w zakładce Zamówienia.

Zawiadomienie (PDF) 
Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie PDF Drukuj Email
piątek, 07 czerwca 2019 13:31

Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego pt: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.27.2019/SOI/A z dnia 07.06.2019 r.


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu Ofertowym.


W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się z Panem Michałem Jędrasikiem pod nr  tel. 89 521 12 57, lub elektronicznie na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki (DOC)


Olsztyn, 17.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach prowadzonego postępowania na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.27.2019/SOI/A z dnia 07.06.2019 r., zamieszcza informację z otwarcia ofert z 17.06.2019 r.


Szczegóły informacji w załączonym pliku.

Informacja (PDF)


Olsztyn, 24.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYw postępowaniu o udzielenie zamówienia na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE Z DNIA 14.12.2017 r.


Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3,10-516 Olsztyn, z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


Szczegóły informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.

Zawiadomienie (PDF)


 
Zaproszenie do złożenia oferty - Przeprowadzenia pięciu szkoleń dla pracowników Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego... PDF Drukuj Email
czwartek, 30 maja 2019 12:29

Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego pt: „Przeprowadzenia pięciu szkoleń dla pracowników Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, nr zamówienia: ZP.28.28.2019/P z dnia 30.05.2019 r.


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się z Panią Elżbietą Michalczyk pod nr  tel. 89 521 12 75, lub elektronicznie na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Pobierz:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załączniki (DOC)


Olsztyn, 7.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach prowadzonego postępowania na „Przeprowadzenia pięciu szkoleń dla pracowników Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, nr zamówienia: ZP.28.28.2019/P z dnia 30.05.2019 r., zamieszcza informację z otwarcia ofert z 07.06.2019 r.


Szczegóły informacji w załączonym pliku.

Informacja (PDF)


Olsztyn, 24.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przeprowadzenia pięciu szkoleń dla pracowników Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

CZĘŚĆ nr 1 nazwa:

Przeprowadzenie szkolenia: Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych. 

CZĘŚĆ nr 2 nazwa:

Przeprowadzenie szkolenia „Excel - zajęcia warsztatowe”.

CZĘŚĆ nr 3 nazwa:

Przeprowadzenie szkolenia „Etykieta zawodowa i savoir-vivre w pracy biurowej” 

CZĘŚĆ nr 4 nazwa:

Przeprowadzenie szkolenia: „Koszty płac – dokumentowanie, konstrukcja listy płac”. 

CZĘŚĆ nr 5 nazwa:

Przeprowadzenie szkolenia: „Metody uproszczone rozliczania projektów – zasady rozliczania oraz kontroli”.

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE Z DNIA 14.12.2017 r.


Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Przeprowadzenia pięciu szkoleń dla pracowników Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 


Szczegóły informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.

Zawiadomienie (PDF)


Olsztyn, 25.06.2019 r.

PONOWNE ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w związku z niepodpisaniem przez wybranego Wykonawcę umowy w ramach części nr 1


w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przeprowadzenia pięciu szkoleń dla pracowników Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na: 

przeprowadzenie szkolenia pt: Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych.


Szczegóły informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.

Zawiadomienie (PDF)


 
Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie PDF Drukuj Email
czwartek, 30 maja 2019 12:24

Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego pt: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.27.2019/SOI z dnia 30.05.2019 r.


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu Ofertowym.


W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się z Panem Michałem Jędrasikiem pod nr  tel. 89 521 12 57, lub elektronicznie na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Pobierz:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki (DOC)


Olsztyn, 4.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że dokonała korekty błędu pisarskiego, w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.27.2019/SOI z dnia 30.05.2019 r. 


Szczegóły informacji w załączonym pliku.


Do pobrania:


Korekta błędu (PDF)

Załącznik nr 1 (DOCX)


Olsztyn, 6.06.2019 r.

Nr zamówienia: ZP.28.27.2019/SOAT 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

prowadzonego w trybie: Zapytania ofertowego

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.28.27.2019/SOI

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane z dnia 14.12.2017 r., unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.27.2019/SOAT z dnia 30.05.2019 r.

Szczegóły informacji znajdą Państwo w Załączonym pliku.

Zawiadomienie (PDF)


 
Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie PDF Drukuj Email
wtorek, 12 marca 2019 15:36

Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego pt: „Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.15.2019/SOAT z dnia 12.03.2019r. 


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu Ofertowym.


W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się z Panem Andrzejem Mychałykiem pod nr  tel. 89 512 24 01, lub elektronicznie na adres
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Pobierz:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki (DOCX)


Olsztyn, 20.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach prowadzonego postępowania na „Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.15.2019/SOAT z dnia 12.03.2019 r., zamieszcza informację z otwarcia ofert z 20.03.2019 r.


Szczegóły informacji w załączonym pliku.

Informacja (PDF)


Olsztyn, 21.03.2019 r.

Nr zamówienia: ZP.28.15.2019/SOAT 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE Z DNIA 14.12.2017 r.


Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  na „Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 


Szczegóły informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.

Zawiadomienie (PDF) 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 42
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white