Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Projekty własne WMARR Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie
aaa
Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie PDF Drukuj EmailTytuł projektu: Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie

Oś 1 Przedsiębiorczość

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji

Nazwa Beneficjenta: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Wielkość dofinansowania: 9 764 711,51 zł

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej EuropyO projekcie

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie jest to ośrodek wspierający rozwój innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim. Poprzez szereg działań, takich jak organizacja różnorodnych wydarzeń mających na celu pobudzanie myśli innowacyjnej oraz wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, szkołami i jednostkami administracji lokalnej, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz wynalazczości w województwie warmińsko-mazurskim.

Ponadto oferta Centrum dotycząca udostępniania powierzchni biurowych i hotelowych dla przedsiębiorców i naukowców z województwa warmińsko-mazurskiego na preferencyjnych warunkach stwarza dobry klimat dla tworzenia nowych jak i rozwoju istniejących już firm wykorzystujących innowacyjne rozwiązania.

Organizacja inicjatyw realizowanych przez Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z zakresu wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w działalności firmy, przekazanie wiedzy na temat możliwości ich finansowania oraz zachęcenie do współpracy z sektorem B+R. Współpraca ta przyczyni się do zwiększenia transferu technologii, dyfuzji innowacji, a także powstawania klastrów charakteryzujących się wysoką innowacyjnością.

Aby osiągnąć powyższe cele w Centrum organizowane będą:

  • Wystawy Innowacji – podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z wynalazkami, nowymi ideami, nowoczesną technologią oraz produkcją. Na wystawie wynalazcy, przedsiębiorcy oraz jednostki naukowo-badawcze będą mieli możliwość zaprezentowania innowacji związanych z unowocześnieniem wytwarzania, zmniejszaniem kosztów produkcji, wzrostem efektywności oraz wprowadzeniem na rynek nowych produktów kreujących nieistniejący wcześniej popyt.

Wystawy będą otwarte dla całej społeczności województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto, odwiedzane będą przez podmioty spoza regionu – przez specjalistów z różnych branż, oferując tym samym możliwości nawiązania nowych kontaktów w sferze nauki i biznesu.

Celem organizacji wystaw będzie inspirowanie rozwoju wynalazczości i kreowanie innowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców ale również wśród młodzieży, dla której pokazane na wystawie przykłady sukcesów polskich wynalazców mogą być istotnym argumentem w planowaniu przyszłej kariery zawodowej.

Prezentacja innowacji na wystawie umożliwi szybszą dyfuzję wiedzy związanej z innowacją, jak również rozprzestrzenianie się i adaptację innowacji w woj. warmińsko-mazurskim. Nastąpi także intensyfikacja wzajemnych relacji między rynkiem, firmami i sektorem B+R.

  • konferencje i seminaria – konferencje organizowane przez CWiPI będą miały na celu stworzenie warunków do wspólnej debaty o problemach kreatywności pobudzania twórczości ludzkiej na rzecz rozwoju oraz doskonaleniu ścieżek upowszechniania innowacji w przedsiębiorstwach Województwa warmińsko-mazurskiego. Seminaria natomiast przyczynią się do poszerzania wiedzy na temat własności intelektualnej i możliwości finansowania innowacji np. za pomocą funduszy Venture Capital/Private Equity. Szkolenia pozwolą uczestnikom również na pozyskanie praktycznej wiedzy w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, generowania nowych pomysłów czy zarządzania projektami innowacyjnymi.
  • giełdy kooperacji – spotkania kooperacyjne będą służyły budowaniu platformy komunikacji „nauka-przemysł”. Nastąpi poprawa wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami, której skutkiem będzie komercjalizacja wyników badań naukowcyh, a tym samym zwiększenie innowacyjności firm. Organizacja giełd kooperacji w szczególności pozwoli na kojarzenie partnerów zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie rozwiązań technologicznych i wymiany wiedzy oraz podniesienie świadomości wśród przedsiębiorstw w zakresie oferty wyników prac ośrodków badawczo-rozwojowych.
  • kluby innowacyjnego przedsiębiorcy – skierowane są do grona innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Spotkania Klubu mają na celu wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, jak również zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami. Podczas spotkań klubu będzie możliwe uzyskanie informacji na temat głównych trendów związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
  • konkurs dla szkół – konkurs z zakresu innowacji dla szkół średnich ma na celu zaktywizowanie młodzieży do innowacyjnego myślenia, otwarcia na nowe pomysły i rozwiązania, przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zapoznanie z instytucjami, jakie wspierają innowacyjność w regionie.

Wszystkie inicjatywy odbywać się będą w budynku Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A. Budynek wyposażony jest w powierzchnię konferencyjną, biurową oraz hotelową.

W skład powierzchni konferencyjnej wchodzi:

  • sala konferencyjno-wystawiennicza na 220 osób
  • 2 sale konferencyjne na 50 osób
  • sala konferencyjna na 80 osób
  • 2 sale konsumpcyjno-wystawiennicze
  • sala wystawiennicza z zapleczem magazynowym

W części hotelowej budynku znajduje 41 miejsc noclegowych przeznaczonych dla uczestników wydarzeń organizowanych w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji.


Udostępnianie powierzchni biurowej pod innowacyjną działalność gospodarczą

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji będzie udostępniało powierzchnię biurową pod innowacyjną działalność. Innowacyjne firmy z Województwa warmińsko-mazurskiego będą miały możliwość oddelegowania swoich pracowników do siedziby Centrum w Olsztynie w celu zapewnienia sobie szybszego przepływu informacji oraz nawiązania bliższej współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi.

Poza tym Centrum będzie stanowiło swego rodzaju inkubator dla firm nowopowstających, których działalność będzie związana z wdrażaniem innowacji. Młode firmy wprowadzające na rynek innowacje produktowe bądź usługowe narażone są na wyższe ryzyko niepowodzenia. Działalność innowacyjna wymaga także wyższych nakładów inwestycyjnych, dlatego CWPI zapewni powierzchnię biurową wraz z wyposażeniem, aby zmniejszyć ryzyko i obniżyć koszty prowadzenia Działalności.

Lokalizacja:

ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn
nr tel.: 89 512 25 25, 89 512 24 54, 89 512 24 25, 89 512 24 02


Wyświetl lokalizację w usłudze Mapy Google: http://goo.gl/maps/qc8ANDokumentacja fotograficzna z przebiegu prac

Czerwiec 2013


Październik 2012Wrzesień 2012Maj 2012Listopad 2011


 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white