Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ - NOWOŚĆ

Pożyczka Inwestycyjna z Premią

to atrakcyjne źródło wsparcia dla przedsiębiorców (MŚP) na ich rozwój

oprocentowanie już od 0,468% w skali roku

bez opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczki


Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 29 maja 2017 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o finansowanie realizacji Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej I „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie udzielane w ramach Projektu ma przede wszystkim na celu niwelowanie luki finansowej w dostępie do finansowania zewnętrznego, tj. motywowanie docelowych odbiorców wsparcia do podejmowania działań mających na celu stabilizację rynkową przedsiębiorstwa, jego rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego, a także inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw. Ponadto, wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie efektu zachęty – pomoc finansową otrzymają w szczególności projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.

Następnie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w dniu 12 czerwca 2018 r. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżerem Funduszu Funduszy Umowę Operacyjną, na podstawie której pełni rolę Pośrednika Finansowego w celu realizacji zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym "Pożyczka Inwestycyjna z Premią".

Pożyczki Inwestycyjne z Premią, zwane także PIzP lub pożyczki, udzielane są przez Pośrednika Finansowego ze środków Funduszu Funduszy udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy w wys. 15 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego w wys. 3,75 mln zł.

Planowane rezultaty: liczba przedsiębiorstw (MŚP) otrzymujących wsparcie – 54

 

Szczegółowe informacje nt. zasad i warunków udzielania PIzP znajdą Państwo w Regulaminie udzielania PIzP. 

  

Kontakt:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
10-516 Olsztyn
Plac Gen Józefa Bema 3
 
www.rfp.wmarr.olsztyn.pl
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
 
tel.: 89 521 12 79,  89 521 12 89
fax: 89 521 12 60wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl