Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

pokój nr 15

tel. 89 521 12 79 / 89

faks 89 521 12 60

www.wmarr.olsztyn.pl,

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

  • oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,47%, przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 5,87%
  • 300.000 zł - maksymalna kwota pożyczki
  • 1.000.000 zł - maksymalna kwota zaangażowania wobec jednego podmiotu
  • 7 lat - maksymalny okres finansowania

Informacje nt. pożyczek, formularze wymaganych dokumentów oraz pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać w siedzibie RFP.

Warunkiem udzielenia/wypłaty pożyczki jest dostępność środków na rachunku bankowym Agencji w ramach dofinansowań przyznanych Agencji.


 

 


Ogłoszenie o naborze do pracy

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie poszukuje pracowników na stanowisku: doradcy/sprzedawcy „Pożyczki Inwestycyjnej z Premią”.

Miejsce pracy:

Jedno z miast woj. warmińsko-mazurskiego, z wyjątkiem Olsztyna, Olsztynka, Barczewa, Lidzbarka Warmińskiego, Węgorzewa i Giżycka.

 Wymagania:

Osoba:

  • z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży kredytów/pożyczek dla segmentu MŚP,
  • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

 Zadania:

Aktywne pozyskanie klienta i budowanie z klientami jak najlepszych relacji, informowanie MŚP o zasadach udzielania pożyczek oraz przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki.

 Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, czas pracy: 3 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie.

 Osoby chętne do pracy i spełniające powyższe warunki zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 89 521 12 78, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-15:00.


KOMUNIKAT

obowiązujący od dnia 12 kwietnia 2018 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony przedsiębiorców o możliwość łączenia w projekcie dofinansowywanym ze środków RPO WiM 2014-2020 wsparcia w postaci dotacji z instrumentami finansowymi (np. pożyczką) wdrażanymi w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020 informujemy, iż zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju:

- nie jest dopuszczalna sytuacja, w której pożyczki udzielane ze środków publicznych (unijnych i krajowych) są wykorzystywane w charakterze zaliczkowego finansowania dotacji (jako prefinansowanie dotacji) w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020,

- dotacje ze środków publicznych (unijnych i krajowych) nie mogą być wykorzystywane na spłatę wsparcia otrzymanego z instrumentów finansowych (np. pożyczek),

- nie jest dopuszczalna sytuacja, kiedy obie formy wsparcia, tj. dotacja oraz pożyczka są finansowane z budżetu UE (posiadają status środków unijnych) i dotyczą wydatków kwalifikowanych objętych projektem.

Jednocześnie informujemy, że pożyczki udzielane ze środków publicznych krajowych mogą finansować całość lub część wydatków niekwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020. 

Jeśli wnioskodawca/beneficjent zdecyduje się na taki montaż finansowy projektu, wówczas zarówno w biznes planie, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, jak i we wniosku o udzielenie pożyczki, powinien dokładnie opisać montaż finansowy projektu, w tym źródło finansowania wydatków w projekcie.

Należy nadmienić, iż obecnie WMARR S.A. w Olsztynie w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego posiada kapitał na udzielanie pożyczek stanowiący środki publiczne krajowe, z którego można finansować całość lub część wydatków niekwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych. W takich przypadkach pożyczka może finansować maksymalnie do 80% całości lub części wydatków niekwalifikowanych projektu, przy czym podatek VAT jako samodzielna pozycja kosztowa nie jest wydatkiem kwalifikowanym w pożyczce. Może on zostać sfinansowany pożyczką pod warunkiem, że jest powiązany z wartością netto danego wydatku niekwalifikowanego. Zarząd Agencji w swojej decyzji o udzieleniu wsparcia w formie dotacji i pożyczki bierze pod uwagę, by nie doszło do nadmiernego zaangażowania środków publicznych w projektach. 


"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Lider Konsorcjum instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 realizuje projekty:

Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 2)

Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 1)

finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie pożyczki.

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl